EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken. EMDR is uniek omdat het niet enkel je gedachten, maar ook je gevoelens en je lichaam betrekt in de oplossing. Diepere heling wordt hierdoor mogelijk. (bron: www.emdr-belgium.be)